Olohuone 2009

 

Persconferentie

Titel: Press Conference Olohuone; Serie: Persconferentie; Entstehungsjahr: 2009   Titel: Press Conference Olohuone; Serie: Persconferentie; Entstehungsjahr: 2009   Titel: Press Conference Olohuone; Serie: Persconferentie; Entstehungsjahr: 2009   Titel: Press Conference Olohuone; Serie: Persconferentie; Entstehungsjahr: 2009   Titel: Press Conference Olohuone; Serie: Persconferentie; Entstehungsjahr: 2009   Titel: Press Conference Olohuone; Serie: Persconferentie; Entstehungsjahr: 2009   Titel: Press Conference Olohuone; Serie: Persconferentie; Entstehungsjahr: 2009  

Titel: Press Conference Olohuone; Serie: Persconferentie; Entstehungsjahr: 2009   Titel: Press Conference Olohuone; Serie: Persconferentie; Entstehungsjahr: 2009   Titel: Press Conference Olohuone; Serie: Persconferentie; Entstehungsjahr: 2009   Titel: Press Conference Olohuone; Serie: Persconferentie; Entstehungsjahr: 2009   Titel: Press Conference Olohuone; Serie: Persconferentie; Entstehungsjahr: 2009   Titel: Press Conference Olohuone; Serie: Persconferentie; Entstehungsjahr: 2009   Titel: Press Conference Olohuone; Serie: Persconferentie; Entstehungsjahr: 2009  

Foto's van de persconferentie van Olohuone 2009 in het studententheater Turku
 

Waldemar Stoffel

fotografie