Atlantvallen

Titel: Plouharnel, Bretagne; Serie: Atlantvallen; Entstehungsjahr: 2003   Titel: Plouharnel, Bretagne; Serie: Atlantvallen; Entstehungsjahr: 2003   Titel: Plouharnel, Bretagne; Serie: Atlantvallen; Entstehungsjahr: 2003   Titel: Plouharnel, Bretagne; Serie: Atlantvallen; Entstehungsjahr: 2003   Titel: Etel, Bretagne; Serie: Atlantvallen; Entstehungsjahr: 2004   Titel: Plouharnel, Bretagne; Serie: Atlantvallen; Entstehungsjahr: 2004   Titel: Plouharnel, Bretagne; Serie: Atlantvallen; Entstehungsjahr: 2004  
Som tyska, har de inte något emot vad man gör eller hur man uppför sig. Förr eller senare konfronteras med det tyska förflutna. En del av denna förflutna präglas av en viss storhetsvansinne.

Om man uppfattar nu Atlantvallen som en stor defensiv byggnad eller storhetsvansinne, varje på egen hand på Atlantkusten i Europa, är den allestädes närvarande.

Bunkern i Bretagne, till exempel, har motsatt sig någon rivning. Delvis brytades dem bara i två. Eller dem har tagit upp ett par meter i luften för att landa i sanden igen.
 

Waldemar Stoffel

fotografi