Fotona av serien ”Children of the Nineties” har en storlek av 70 x 70 cm.
Dom gjordes mellan november 1999 och mars 2000.