Studier av urbana rum och landskap leder nästan oundvikligen till betraktnigen av mycket speciella urbana rum – parkerna. De är gröna öar i en stad, som er planerad av landskapsarkitekter.

Dessa foto togs 2002.