Den här gruppen är faktiskt uppdelad i två serier.

De olika arkitektoniska visionerna ger också olika uppfattningar om hur utrymmet mellan byggnaderna ska se ut. Vad det här utrymmet måste prestera. Var det tidigare viktigt att tvätten torkade, tänker man idag mera på lekande barn.

En annan aspekt av urbana utrymmen är bristen på utrymmen. Hus kommer att rivas för att ge plats åt nya, bättre och viktigare byggnader. Med hjälp av kakel och tapeter kan vi ana hur livet kan ha tilldagit sig där.