Het belangrijke bij deze werkgroep is voor mij minder een bestandsopname, dan een reflekterend beschouwen. Speciaal in het alledaagse hebben bepaalde decennia bepaalde archtectonische visies voortgebracht.

Reeds in vroeger werk was ik met deze visies bezig. De werken hier zijn na 2001 ontstaan.