Det viktiga för mig i denna verkgrupp är inte så mycket en inventering än en reflekterande visning. Särskilt i vardagen har vissa årtionden gett upphov till vissa arkitektoniska visioner.

Dessa visioner har redan upptagit mig i tidigare verk. Verken här skapades 2001.