Als Duitser maakt het niet uit wat je doet of hoe je je gedraagt; vroeger of later wordt je met het Duits verleden gekonfronteerd. Een deel van dat verleden is gekenmerkd door een bepaald megalomanie.

Of men Atlantikwall nu als groot verdedigingsbouwwerk of als megalomanie opvat, zij aan iedereen zelf overgelaten; aan de antlantische kust van Europa is hij altegenwordig.

De bunkers in Bretagne bijvoorbeeld hebben elk explosie weerstaan. Gedeeltelijk zijn ze maar intwee gebroken. Of ze zijn een paar meters de lucht in gevlogen om weer in het zand te belanden.