Som tysk, oavsett vad man gör eller hur man beter sig, kommer man förr eller senare att konfronteras med det tyska förflutna. En del av det förflutna präglas av en viss storhetsvansinne.

Om man nu uppfattar Atlantvallen som en stor defensiv byggnad eller storhetsvansinne, är upp till någon själva. Den är allestädes närvarande vid Europas Atlantkust.

Bunkrarna i Bretagne har till exempel stått emot alla sprängningar. Några av dem bröts bara i två delar. Andra har stigit upp et par meter i luften för att landa i sanden igen.